Phương Thức Thanh Toán

Trang chủ Chính sách Phương Thức Thanh Toán

Phương thức thanh toán

Quasatis chấp nhận phương thức thanh toán COD: nhận hàng và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng